Studiegroep

Binnen dit luik wordt aandacht besteed aan de vragen die uit het veld worden gesteld. We trachten de vragen te centraliseren binnen een geselecteerde groep. Dit kan gaan van gezondheid over klimaat, ziekte-aanpak en bestrijding, tot bouw- en materiaalkeuze. In de mate van het mogelijke trachten we dit te koppelen aan bedrijfsbezoeken / uitgebreide informatie inclusief resultaten en gaan we door tot de uiteindelijke en concrete uitwerking.

Een studiegroep kan zichzelf ook aanmelden. Een kennismakingsgesprek leidt ons dan naar het (de) doel(en).
We kunnen ook zorgen voor een studiereis indien dit binnen het betreffende kader/ binnen de studiegroep nodig zou blijken.