Selfi Feeder

De Selfifeeder is het zelfbedieningsrestaurant en drinkgelegenheid voor de zeugen in de groepshuisvesting. selfifeerder

Van zodra de zeug in de groepshuisvesting willen we:

Wat willen we meer?

De selfifeeder kan zowel met droogvoeder als met brijvoeder. De inrichting van de groepshuisvesting is belangrijk en kan ook in bestaande groepshuisvestingen relatief gemakkelijk worden geplaatst. In principe krijgen we meer plaats voor de zeug, doordat gangen voor en achter gedeeltelijk wegvallen.

Wij zijn bereid om samen met u de mogelijkheden na te gaan.