PigWatch

De PigWatch is een volautomatisch bronstcontrolesysteem. Hierdoor is de zeugenhouder altijd in staat om iedere zeug op het optimale tijdstip te insemineren.
Accurate bronstdetectie is de sleutel tot succes in het dekmanagement en voor de rendabiliteit op het zeugenbedrijf.
De voordelen, de werking en alle andere info over de PigWatch kan u in bijgevoegde folder vinden