Maternéo

materneo

HOOGPRODUCTIEVE ZEUGEN?

De maternéo is een volautomatische dosator die we plaatsen in de kraamhokken. Volgens een welbepaalde in te stellen curve worden zowel voeder-als watergift automatisch geregeld en geregistreerd.  Er kunnen verschillende curves worden ingegeven. Alles is instelbaar via smartphone, tablet of PC.

We adviseren bijvoorbeeld  bij hogere voedergift relatief minder water te verstrekken, zodat we meer voederopname kunnen realiseren.


Onderstaand filmpje geeft meer informatie over de maternéo

Melkproductie is toomgewicht
We beheersen eindelijk voedergift, watergift, onderlinge verhouding(en), aantal voederbeurten, intervallen en voedersnelheid. Elke zeug kan individueel tot haar maximale opname gevoederd worden zonder het risico te lopen voederbakken te moeten leegmaken en voeder te verspillen.
Met minder voeder, meer voeder in de zeug.
Dankzij een goed doordachte software kunnen we ons aanpassen aan zeugenrassen, worpnummer, productie, seizoen, temperaturen….
Elke zeug wordt individueel gevolgd van in de stal als vanop een afstand via tablet of smartphone.
Eindelijk een totaaloplossing om onze hoogproductieve zeug op een hoogtechnische manier optimaal te voederen met arbeidsbesparing en zonder fouten.


 

De maternéo heeft volgende arbeidstechnische voordelen:

Naast de onmiddellijk tastbare voordelen ook economisch-technische voordelen:

Dit wordt meteen vertaald in

 

ALS DE VOEDERBAKKEN IN DE KRAAMHOKKEN MOOI LEEGGELEKT ZIJN, HEBBEN WE DE HELFT VAN DE ZEUGEN TE WEINIG GEVOEDERD