Filtratie

filtratieFiltratie van de inkomende lucht betekent dat we de bestaande of nieuw te bouwen stal voorzien van filters op de inlaat. In principe kiezen we altijd voor overdrukfiltratie waarbij plaatsing van de units, de inrichting en de capaciteit van de gebruikte ventilatoren/turbines essentieel zijn om tot een bevredigend resultaat te komen. Er zijn ook andere mogelijkheden.

Het doel van deze installatie is bedrijven in risico-gebieden te beschermen tegen pathogene micro-organismen die zich via de lucht kunnen verspreiden. Uiteraard is het nodig om in de eerste plaats alle andere mogelijke insleeproutes zo goed als mogelijk af te sluiten door middel van een sterk doorgedreven biosecurity.

Tijdens een eerste vrijblijvend en kennismakend bezoek trachten we een inschatting te maken van de  mogelijkheden op het bedrijf samen met de betrokken partijen.

Er wordt in detail gekeken wat de noden en de mogelijkheden zijn. Er wordt gewerkt tot een volledig afgewerkt concept met betrekking tot de volledige filtratie in overdruk van de inkomende lucht, de bioveiligheid en de gezondheidsstappen. Er wordt in functie van de bestaande gebouwen en/of de nieuwbouw gezocht naar de beste oplossing(en).

De definitieve installatie kan volledig uitgewerkt worden samen met één van onze partners.