PIGWATCH
maXipig
noHow
Improves farm Business
noHow - Materialen

Materialen

noHow wil vernieuwende technologieën tot bij de veehouder brengen. Het doel  is in de eerste plaats het verbeteren van de gezondheid, het comfort voor dier en mens verhogen alsook het rendement optimaliseren.

Ontdek onze materialen →

noHow - Ondersteuning

Ondersteuning

Wie enige vraag heeft over onze modules kan een beroep doen op noHow. We staan eveneens klaar nieuwe vragen voor u uit te werken. Samen met u werken we aan een welomschreven en duidelijk anwoord op uw vragen.

Lees meer over noHow ondersteuning →

noHow staat voor dier- en veehoudercomfort, nieuwe technologieën, diergezondheid, arbeidsvreugde en -rendement.

We willen dit bereiken door kennis te koppelen aan techniek. Het economisch resultaat op onze moderne bedrijven wordt bepaald door tal van factoren. Het is belangrijk zoveel als mogelijk van deze factoren in beeld te hebben. Het is nog belangrijker de factoren die we kunnen beïnvloeden zo veel als mogelijk te optimaliseren. We kunnen daar zeker bij helpen.

Eénieder die betrokken partij is in de varkenssector kan op ons beroep doen. Wenst u een verkennend en vrijblijvend gesprek over economisch rendement, antibioticagebruik, gezondheidsstatuut, onze materialen, producten of andere luiken binnen de varkenshouderij, nodigen we u uit contact met ons op te nemen.